Problem 1071 --成绩处理

1071: 成绩处理

Time Limit: 1 Sec  Memory Limit: 128 MB
Submit: 698  Solved: 431
[Submit][Status][Web Board][Creator:123]

Description

有N个学生,每个学生的数据包括学号、姓名、3门课的成绩,从键盘输入N个学生的数据,要求打印出3门课的总平均成绩,以及最高分的学生的数据(包括学号、姓名、3门课成绩)

Input

学生数量N占一行每个学生的学号、姓名、三科成绩占一行,空格分开。

Output

各门课的平均成绩最高分的学生的数据(包括学号、姓名、3门课成绩)

Sample Input

2
1 blue 90 80 70
b clan 80 70 60

Sample Output

85 75 65
1 blue 90 80 70

Source

[Submit][Status]