User
Day Week Month All
No. User Nick Name AC Submit Ratio 代码重复率
251
于航
69.205%
74.48%
 
252
路亚丽
57.104%
71.2%
 
253
woshichichao
46.137%
40.27%
 
254
李长鸿
42.740%
46.53%
 
255
咏谦(Jack)
38.561%
71.48%
 
256
你爹地我渴了喝露水饿了吃蚂蚱
68.874%
34.75%
 
257
张雪莲
64.000%
62.31%
 
258
张丽颖
48.712%
53.15%
 
259
万延鹏
40.232%
22.77%
 
260
刘岩升
38.590%
62.05%
 
261
范帅坤
42.857%
48.33%
 
262
姜超
39.279%
49.95%
 
263
许琪
38.547%
69.14%
 
264
王效杰
36.316%
65.81%
 
265
徐凯强
34.443%
53.41%
 
266
————————☺王峰☻————————
39.015%
60.09%
 
267
Brick
34.219%
30.66%
 
268
刘磊
47.454%
72.65%
 
269
对你微笑,纯属礼貌。
32.081%
57.76%
 
270
月月月月月月月月月月月piu piu piu piu piu~~
60.177%
72.1%
 
271
日暮途远#51747
51.385%
59.87%
 
272
霍健
45.434%
49.82%
 
273
修士勇
43.777%
48.2%
 
274
Monster.K
57.507%
45.94%
 
275
我爱171_40号
42.292%
69.67%
 
276
CCL丶Taste
69.416%
51.88%
 
277
王锐茜
60.661%
68.84%
 
278
兰若珊
51.662%
49.59%
 
279
孙晓虎
43.441%
51.99%
 
280
小二黑
41.649%
52.33%
 
281
齐昊
39.530%
67.16%
 
282
孙波
37.132%
69.78%
 
283
王文康
34.295%
48.1%
 
284
李旭
55.679%
65.88%
 
285
Sugar
45.372%
73.97%
 
286
王培培
39.335%
36.42%
 
287
叶脉
30.090%
54.54%
 
288
刘天恩
55.096%
61.7%
 
289
潘文凤
52.632%
62.66%
 
290
魏苏
46.083%
74.93%
 
291
201658501230
40.080%
56.89%
 
292
李昭敬
38.168%
80.11%
 
293
李真
36.832%
65.34%
 
294
闫淑贞
32.103%
61.41%
 
295
孟彤彤
55.125%
77.4%
 
296
朱凯迪
48.184%
63.87%
 
297
吴敬芳
35.346%
47.66%
 
298
李佳慧
25.546%
66.83%
 
299
马婷婷
54.247%
73.41%
 
300
王祥昀
45.833%
67.45%
 
1-50 51-100 101-150 151-200