User
Day Week Month All
No. User Nick Name AC Submit Ratio 代码重复率
3051
公子
71.111%
73%
 
3052
祥林丶小仙
71.111%
71.45%
 
3053
赵瑞莹
71.111%
73.25%
 
3054
绿。
71.111%
72.18%
 
3055
小祖宗的邴小杰
71.111%
76.64%
 
3056
阿c
71.111%
71.6%
 
3057
凯凯杨
71.111%
85.6%
 
3058
徐周
71.111%
84.45%
 
3059
.............
70.330%
82.59%
 
3060
王淇
70.330%
75.59%
 
3061
曹余权
70.330%
85.29%
 
3062
吴浩
68.817%
86.42%
 
3063
陆泽
68.817%
75.41%
 
3064
民国哥
68.817%
70.83%
 
3065
谭玉冉
68.817%
74.58%
 
3066
张月半山
68.817%
71.76%
 
3067
马强
68.085%
86.22%
 
3068
李佃浩
68.085%
74.81%
 
3069
璐璐的大哥
68.085%
67.82%
 
3070
王晓
68.085%
71.94%
 
3071
烟大第一全能王王楷铭
68.085%
73.53%
 
3072
边玥
68.085%
71.39%
 
3073
仇发展
67.368%
78.98%
 
3074
张佳莉
67.368%
69.01%
 
3075
王丽娜
67.368%
76.98%
 
3076
67.368%
73.01%
 
3077
梅寒
67.368%
74.01%
 
3078
吴琦磊
67.368%
72.21%
 
3079
高钰琳
67.368%
86.46%
 
3080
郭孟强
66.667%
79.95%
 
3081
韩浩
66.667%
87.35%
 
3082
周明红
65.979%
69.98%
 
3083
张雪
65.979%
69.84%
 
3084
柳婷
65.306%
64.61%
 
3085
贺长璐
65.306%
72.04%
 
3086
董琳
65.306%
70.73%
 
3087
刘文静
65.306%
73.78%
 
3088
含笑正能量小太阳VIS华丽丽
65.306%
75.45%
 
3089
于心何忍
65.306%
72.05%
 
3090
罗祖南
64.646%
70.52%
 
3091
李天真
64.646%
72.67%
 
3092
张姝雅
64.646%
73.17%
 
3093
赵志浩
64.646%
85.28%
 
3094
张鹏
64.646%
86.78%
 
3095
路林超
64.000%
60.71%
 
3096
李长娟
64.000%
72.93%
 
3097
wp
64.000%
73.49%
 
3098
QAQ
63.366%
73.12%
 
3099
邴小杰的小祖宗
63.366%
75.91%
 
3100
RJX
63.366%
71.41%
 
1-50 51-100 101-150 151-200