User
Day Week Month All
No. User Nick Name AC Submit Ratio 代码重复率
401
马会英
41.573%
38.34%
 
402
刘广栋
36.346%
59.02%
 
403
张帅
27.988%
62.83%
 
404
程雪飞
55.758%
49.06%
 
405
微笑面对生活
49.864%
50.96%
 
406
邵先利
47.545%
57.51%
 
407
管理员
40.980%
0%
 
408
六瓣花开
38.574%
56.81%
 
409
kongl
36.581%
53.83%
 
410
张健
35.521%
43.14%
 
411
郝喜林
33.761%
55.2%
 
412
宋丹
55.287%
39.12%
 
413
赵鑫鑫
48.930%
81.22%
 
414
王铭泽
45.297%
63.1%
 
415
张鑫添
39.355%
55.83%
 
416
刘雅梦
33.826%
70.96%
 
417
徐欢
32.389%
46.84%
 
418
王宇航
32.332%
62.14%
 
419
赵杰
28.864%
60.24%
 
420
马泊舟
23.402%
75.31%
 
421
zhe pin yin ni ye dou neng quan bu pin chu lai ni ke zhen xian
67.407%
76.89%
 
422
陈军正
63.194%
64.31%
 
423
赵东亚
58.147%
73.32%
 
424
姜靖
57.053%
71.4%
 
425
走不动就跑,笨啊!
49.457%
43.54%
 
426
吴胜男
48.663%
45.31%
 
427
张玉姣
48.533%
71.12%
 
428
李维奇
48.021%
62.69%
 
429
王清源
47.028%
65.4%
 
430
马睿晗
45.161%
52.41%
 
431
天涯
44.828%
31.72%
 
432
何大冰
44.828%
59.77%
 
433
王旭
44.717%
57.68%
 
434
田欣月
33.829%
60.86%
 
435
张建港
33.333%
56.59%
 
436
李佳骏
57.278%
64.53%
 
437
SYS
54.354%
38.98%
 
438
于嵩
49.185%
61.85%
 
439
公丕鑫
29.100%
48.31%
 
440
褚嫂嫂嫂嫂
56.604%
63.94%
 
441
56.075%
76.96%
 
442
于子淇
54.878%
72.68%
 
443
单长喜
53.892%
62.48%
 
444
邵钰恒
52.326%
72.25%
 
445
牛学硕
52.174%
64.63%
 
446
林尊琰
45.685%
27.73%
 
447
石锐
41.763%
53.8%
 
448
付兴振
50.997%
28.29%
 
449
李恩
48.774%
70.7%
 
450
王翰卿
47.733%
56.17%
 
1-50 51-100 101-150 151-200